Tia Karapoulios
Tia Karapoulios
Title: Athletic Administration Intern
Email: tiakara@caltech.edu